Stichting Vrienden 5mw

vrienden 5mw

Voor de Stichting Vrienden van de 5e Montessori in Watergraafsmeer is een nieuwe website opgezet. Het bestuur wilde dat hun visie nog duidelijker zichtbaar zou worden .

Kern van cultuureducatie op de 5e Montessorischool is het de kinderen bij te brengen open te staan voor en kennis te maken met culturele uitingen. Hieraan plezier te beleven en te ontdekken wat de mogelijkheden binnen een bepaalde cultuur zijn.

Doel van de Stichting Vrienden van 5mw is op school verrijkende activiteiten te (helpen) organiseren op het gebied van kunst, cultuur, natuur, wetenschap, techniek, maatschappelijke thema’s, sport en spel.

De stichting wil ouders meer betrekken bij het inhoud geven aan en organiseren van deze onderwerpen op school. Door het werven van (ouder)donaties, subsidies en sponsors kunnen we extra of beter materiaal, trainingen en externe inspiratie voor de school verzorgen. Dit alles om het leerklimaat op 5mw te verrijken en kinderen ruimere mogelijkheden te bieden hun kwaliteiten te leren kennen en ontwikkelen.

Voor ouders is het nu mogelijk om via de website direct de doneren via een periodieke of een eenmalige donatie. Voor een periodieke donatie kun je 37,35% of 49,50% retour krijgen van de belasting en dit wilde de stichting duidelijk zichtbaar op de website. Ook is het proces van inschrijven aangepast zodat dit sneller en beter is voor zowel de Stichting als de ouders.