Stichting Gansoord

Stichting Gansoord heeft een nieuwe website. Doel van de stichting is het bevorderen van de instandhouding van Nederlands cultuur- en natuurhistorisch erfgoed. De stichting beoogt dit doel te bereiken door ondersteuning te geven aan:

  • duurzame projecten ter behoud en restauratie van cultuurhistorisch erfgoed.
  • projecten die zich richten op de overdracht en ontwikkeling van ambachtelijke vaardigheden en daarmee het behoud van vakmanschap bewerkstelligen.

De doelgroep is cultureel- en natuurhistorische organisaties die mede ambachtslieden in dienst hebben of willen opleiden.

Om de doelgroep beter van dienst te kunnen zijn is op de website is een apart inschrijfformulier gekomen zodat bepaald kan worden of een project in aanmerking komt voor een bijdrage. Ook is er een voorinschrijfformulier toevoegd om nog sneller te bepalen of het project in aanmerking komt, nog voordat de volledige aanvraag ingediend is.

Ook zijn de projecten meer uitgelicht om meer inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren