Building Global Friendschip

Drie jaar geleden kwam ik in aanraking met CISV. Ik zocht een leuke activiteit voor mijn zoon van 10 jaar gedurende de zomervakantie. CISV is een onafhankelijke organisatie die al vanaf de jaren 50 jeugdkampen organiseert over de hele wereld. Wereldwijd organiseert CISV jaarlijkse activiteiten voor deelnemers met verschillende leeftijden. Nederland vormt daarbij een locale afdeling.

CISV gaat uit van de overtuiging dat vrede haalbaar is door vriendschap – en dat dit te realiseren is door te beginnen bij de kinderen.  Mijn zoon heeft deelgenomen en vond het geweldig. Inmiddels is de hele familie gegrepen door het CISV-virus en heeft hij er al verschillende kampen opzitten.

Tijdens mijn zoektocht vond ik dat CISV online moeilijk te vinden was. Om deze reden heeft Honeydew samen met het bestuur een nieuwe website opgezet die de kernwaarden vertegenwoordigen en een positieve, gezellige uitstraling heeft passend bij CISV. Ook komen nu de verschillende programma’s goed tot hun recht. Daarnaast komen voor het werven van vrijwilligers goed de taken naar voren die nodig zijn voor het organiseren van de kampen.