Financiering vinden als kunstenaar via C+O

cultuur + ondernemen adviseursbijeenkomst

Als adviseur bij Cultuur + Ondernemen help ik kunstenaars met het verbeteren van hun online aanwezigheid. Inmiddels heb ik verschillende trajecten gedaan waarbij ik kunstenaars advies gaf op het gebied van sociale media, web ontwikkeling en online strategie. Op 10 oktober was ik bij een bijeenkomst van C+O. De middag ging over het ondersteunen van culturele projecten op financieel gebied.

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Voor kunstenaars is het niet altijd even makkelijk of financiering te krijgen. Hoe financier ik mijn project? Welke financieringsbronnen zijn er beschikbaar? Hoe zorg ik voor een goede financieringsstrategie op (midden)lange termijn? Kan ik een beroep doen op (Europese) subsidies? Biedt samenwerking mij (financiële) voordelen? Hoe bereik ik een grotere continuïteit voor mijn organisatie of beroepspraktijk? En: hoe zet ik mijn kwaliteiten hier optimaal voor in? Zijn vragen die veel kunstenaars hebben en waar Cultuur + Ondernemen door middel van adviseurs kan helpen.

Na verschillende praktijkvoorbeelden, waarbij kunstenaars met succes een eigen ondernemersplan hadden opgesteld en daarmee financiering kregen hadden bij de bank, kwam naar voren dat een duurzame impact voorop staat. Het korte termijn denken doorbreken en omzetten naar een lange termijn strategie. Daarnaast kwam aan de orde dat het ontdekken en ontwikkelen van eigen competenties nodig is om het inkomen te verstevigen.

Het doel van Cultuur + Ondernemen is om komend jaar 70 minimaal trajecten op te starten. Meer informatie.

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*
*